Kitten Avoin Kärki Solki Hopea Kiinteä Naisten Heels Sandaalit Voguezone009 twfpqW Kitten Avoin Kärki Solki Hopea Kiinteä Naisten Heels Sandaalit Voguezone009 twfpqW Kitten Avoin Kärki Solki Hopea Kiinteä Naisten Heels Sandaalit Voguezone009 twfpqW

Kitten Avoin Kärki Solki Hopea Kiinteä Naisten Heels Sandaalit Voguezone009 twfpqW

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Jähmeän 2 Naisten Avokkaat Harmaa 7517 45023 TqTrRpw6nF
Tie Miesten Cx332 Speedplay W Järvi 2017 Ainoa Kenkä Musta Pyöräily Hopea OEtx0wqI
Voguezone009 Heels Avoin Naisten Kitten Kiinteä Sandaalit Solki Hopea Kärki Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Voguezone009 Hopea Kitten Naisten Heels Kärki Kiinteä Solki Avoin Sandaalit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Kitten Sandaalit Heels Voguezone009 Hopea Kärki Kiinteä Avoin Naisten Solki Hopea Sandaalit Avoin Kärki Kiinteä Naisten Heels Solki Voguezone009 Kitten Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Mx145 2018 Musta x Miesten 42 Kengät Maastopyöräreitille Järvi Pyöräily Leveä f4Pxt Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Kiinteä Hopea Avoin Kitten Sandaalit Naisten Heels Solki Kärki Voguezone009 Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Kärki Kitten Solki Voguezone009 Naisten Hopea Kiinteä Heels Sandaalit Avoin Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Solki Kitten Heels Kärki Voguezone009 Naisten Avoin Hopea Sandaalit Kiinteä Voguezone009 Kitten Kärki Heels Sandaalit Naisten Avoin Kiinteä Solki Hopea Huomautukset

Kengät Miesten 43 Mx145 2018 Musta x Maastopyöräreitille Järvi Leveä Pyöräily z1xw00

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin