Merrell Kenkiä Stowe Rento Miesten Kävely Nahka Sitoa Pehmustettu Mesh Kouluttajien zzdwrB Merrell Kenkiä Stowe Rento Miesten Kävely Nahka Sitoa Pehmustettu Mesh Kouluttajien zzdwrB Merrell Kenkiä Stowe Rento Miesten Kävely Nahka Sitoa Pehmustettu Mesh Kouluttajien zzdwrB Merrell Kenkiä Stowe Rento Miesten Kävely Nahka Sitoa Pehmustettu Mesh Kouluttajien zzdwrB

Merrell Kenkiä Stowe Rento Miesten Kävely Nahka Sitoa Pehmustettu Mesh Kouluttajien zzdwrB

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Sandaalit Marlene Ii Harmaa Koskikorento Naisten Korkokengät 423 Kiila 1 pun ZYqxxUwE5
Ii 5 aavikko 221 Naisten Korkokengät Kiila Marlene Sandaalit Koskikorento Beige BE7qwTq
Rento Kävely Pehmustettu Nahka Sitoa Mesh Merrell Stowe Kouluttajien Miesten Kenkiä Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Kävely Pehmustettu Kouluttajien Rento Merrell Sitoa Mesh Stowe Kenkiä Miesten Nahka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Mesh Kävely Sitoa Miesten Kouluttajien Rento Merrell Stowe Kenkiä Nahka Pehmustettu Kenkiä Rento Miesten Sitoa Kävely Nahka Mesh Pehmustettu Merrell Stowe Kouluttajien Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

6 Paseo Iii Musta Koskikorento Saappaat Naisten g18tnt Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Kävely Kouluttajien Merrell Kenkiä Sitoa Miesten Stowe Pehmustettu Mesh Rento Nahka Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Stowe Mesh Nahka Kouluttajien Kävely Merrell Sitoa Kenkiä Rento Pehmustettu Miesten Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Kenkiä Merrell Stowe Mesh Rento Nahka Pehmustettu Sitoa Kouluttajien Miesten Kävely Rento Kenkiä Stowe Mesh Kouluttajien Miesten Pehmustettu Nahka Kävely Sitoa Merrell Huomautukset

Musta Saappaat Malli Naisten Emily Saappaat 3 Merkki Väri Musta Koskikorento U5zwxRg

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin