Naisten Sandaalit Pehmeää Keltainen Korkokengät Solki Materiaalia Allhqfashion Kiinteä Auki 1awTqdTx Naisten Sandaalit Pehmeää Keltainen Korkokengät Solki Materiaalia Allhqfashion Kiinteä Auki 1awTqdTx Naisten Sandaalit Pehmeää Keltainen Korkokengät Solki Materiaalia Allhqfashion Kiinteä Auki 1awTqdTx

Naisten Sandaalit Pehmeää Keltainen Korkokengät Solki Materiaalia Allhqfashion Kiinteä Auki 1awTqdTx

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Think Women's Kombi farkut 282993 84 kombi Tukkii kombi Yogeh Ajatella Blue Clogs Jeans 84 282993 Yogeh Kombi 84 Blue Farkut Naisten 84 jeans ArfAFq
Timberland Ruskea 30003 Timberland 30003 fS6wqxHUn
Sandaalit Auki Keltainen Materiaalia Korkokengät Solki Kiinteä Pehmeää Allhqfashion Naisten Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Keltainen Materiaalia Allhqfashion Kiinteä Sandaalit Solki Korkokengät Pehmeää Auki Naisten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Kiinteä Naisten Allhqfashion Auki Keltainen Korkokengät Solki Sandaalit Pehmeää Materiaalia Sandaalit Allhqfashion Keltainen Korkokengät Auki Materiaalia Pehmeää Solki Kiinteä Naisten Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Chukka Wp Ftm Aavikkokenkä Musta Miesten Larchmont larchmont black Timberland BqHFRO Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Sandaalit Auki Kiinteä Materiaalia Pehmeää Allhqfashion Solki Korkokengät Naisten Keltainen Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Materiaalia Korkokengät Kiinteä Solki Keltainen Sandaalit Pehmeää Auki Naisten Allhqfashion Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Materiaalia Naisten Kiinteä Solki Keltainen Pehmeää Allhqfashion Auki Korkokengät Sandaalit Sandaalit Keltainen Korkokengät Pehmeää Solki Kiinteä Auki Allhqfashion Naisten Materiaalia Huomautukset

Nellie Naisten Waterbuck Vedenpitävä torni Harmaa Aavikkokenkä Timberland F49 g8qnwCd58H

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin