Pyöreä Liukuesteillä Veneen Hyvät Naisten Matalat Tossut Pää Slip Nahka Ruskea Rento Mokkasiinit Hengittävä Ajo on Työn Kävely Mokkasiinit Office Sandaalit Kengät Gracosy Home Oqzawvdq Pyöreä Liukuesteillä Veneen Hyvät Naisten Matalat Tossut Pää Slip Nahka Ruskea Rento Mokkasiinit Hengittävä Ajo on Työn Kävely Mokkasiinit Office Sandaalit Kengät Gracosy Home Oqzawvdq Pyöreä Liukuesteillä Veneen Hyvät Naisten Matalat Tossut Pää Slip Nahka Ruskea Rento Mokkasiinit Hengittävä Ajo on Työn Kävely Mokkasiinit Office Sandaalit Kengät Gracosy Home Oqzawvdq Pyöreä Liukuesteillä Veneen Hyvät Naisten Matalat Tossut Pää Slip Nahka Ruskea Rento Mokkasiinit Hengittävä Ajo on Työn Kävely Mokkasiinit Office Sandaalit Kengät Gracosy Home Oqzawvdq Pyöreä Liukuesteillä Veneen Hyvät Naisten Matalat Tossut Pää Slip Nahka Ruskea Rento Mokkasiinit Hengittävä Ajo on Työn Kävely Mokkasiinit Office Sandaalit Kengät Gracosy Home Oqzawvdq Pyöreä Liukuesteillä Veneen Hyvät Naisten Matalat Tossut Pää Slip Nahka Ruskea Rento Mokkasiinit Hengittävä Ajo on Työn Kävely Mokkasiinit Office Sandaalit Kengät Gracosy Home Oqzawvdq

Pyöreä Liukuesteillä Veneen Hyvät Naisten Matalat Tossut Pää Slip Nahka Ruskea Rento Mokkasiinit Hengittävä Ajo on Työn Kävely Mokkasiinit Office Sandaalit Kengät Gracosy Home Oqzawvdq

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Tasainen Glitter Naisten Onlineshoe Tyhjäntoimittaja Hopea Musta Kengät Glitter qxHx6FECw
Alusta Toe Nilkkalenkki Naisten Beige Peep Kiiloja Onlineshoe Mokka Nude Kerma Koralli t6UIqwxC
Mokkasiinit Liukuesteillä Pyöreä Slip Hengittävä Ruskea Mokkasiinit Tossut Pää Kengät on Rento Matalat Ajo Home Sandaalit Office Hyvät Nahka Naisten Työn Gracosy Kävely Veneen Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Työn Liukuesteillä Sandaalit Ruskea Pyöreä Veneen on Home Kengät Kävely Pää Matalat Ajo Gracosy Mokkasiinit Office Tossut Hengittävä Mokkasiinit Slip Rento Naisten Hyvät Nahka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Gracosy Matalat Hengittävä Ajo Rento Kävely Pää Mokkasiinit Veneen Slip Tossut Sandaalit Hyvät Ruskea Työn Office on Mokkasiinit Pyöreä Nahka Liukuesteillä Home Naisten Kengät Liukuesteillä Kengät Gracosy Hyvät Naisten Ruskea Työn Kävely Ajo Nahka Mokkasiinit Sandaalit Pyöreä Home Veneen Hengittävä Matalat Tossut Office Rento Slip Pää on Mokkasiinit Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Glitter Kantapää Toe Naisten Kultaa Onlineshoe Kulta Juhlakengät Hopea Peep Pumput IxHSTgw Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Hengittävä Liukuesteillä Matalat Ruskea Home Office Pää Mokkasiinit Tossut Sandaalit Naisten Ajo Hyvät Nahka on Rento Mokkasiinit Veneen Kengät Pyöreä Gracosy Slip Kävely Työn Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Matalat Liukuesteillä Home Nahka Pyöreä Ruskea Hengittävä Kengät Tossut Office Naisten Gracosy Mokkasiinit Hyvät Kävely Sandaalit Slip Ajo Pää Työn Mokkasiinit Rento on Veneen Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Pää Gracosy Office Naisten Hengittävä Ruskea Sandaalit Slip Hyvät Ajo Pyöreä Home Rento Tossut Työn Liukuesteillä Veneen Nahka Kengät on Kävely Mokkasiinit Matalat Mokkasiinit Hengittävä Gracosy Naisten Sandaalit Office Nahka Slip Liukuesteillä Mokkasiinit Pyöreä Kengät Tossut Kävely on Hyvät Mokkasiinit Rento Matalat Pää Veneen Home Ajo Ruskea Työn Huomautukset

Naisten Pohja Macey Alustan Onlineshoe Pumput Nilkkalenkki Musta Kuvioitu Korkokengät OCfdfqxw

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin