Tuore harmaa Harmaa Vaahto Miesten Lazr Juoksukengät Uusi Urheilun Tasapaino qnPTFF6fB Tuore harmaa Harmaa Vaahto Miesten Lazr Juoksukengät Uusi Urheilun Tasapaino qnPTFF6fB Tuore harmaa Harmaa Vaahto Miesten Lazr Juoksukengät Uusi Urheilun Tasapaino qnPTFF6fB Tuore harmaa Harmaa Vaahto Miesten Lazr Juoksukengät Uusi Urheilun Tasapaino qnPTFF6fB Tuore harmaa Harmaa Vaahto Miesten Lazr Juoksukengät Uusi Urheilun Tasapaino qnPTFF6fB Tuore harmaa Harmaa Vaahto Miesten Lazr Juoksukengät Uusi Urheilun Tasapaino qnPTFF6fB

Tuore harmaa Harmaa Vaahto Miesten Lazr Juoksukengät Uusi Urheilun Tasapaino qnPTFF6fB

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Kangas Uk6 Muoti Naisten Vaaleanpunainen Värivaihtoehtoa Valkoinen Kaksi Kenkiä Nan väri Kesän Retro Cn39 Koko Eu39 wxwqaXA
Tikari Naisten Korkokenkiä Nude Patenttia Metalli Avokkaat q77wgTxtf
Lazr Urheilun Juoksukengät Vaahto Tuore Miesten harmaa Uusi Harmaa Tasapaino Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Vaahto Tuore Urheilun Harmaa Juoksukengät Uusi Miesten harmaa Tasapaino Lazr Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Juoksukengät Lazr Uusi Miesten Tasapaino Vaahto Tuore Urheilun harmaa Harmaa Harmaa Juoksukengät Tasapaino Vaahto Tuore Lazr Urheilun Miesten Uusi harmaa Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Urheilu Kouluttajien Mukava Sitoa Valoa Naisten Vihreä Kuntosali 3 8 Mitoittaa gvqWExAnO Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Juoksukengät Lazr harmaa Uusi Urheilun Tasapaino Miesten Harmaa Vaahto Tuore Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Juoksukengät Lazr Harmaa Tuore Miesten Uusi Vaahto Tasapaino harmaa Urheilun Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

harmaa Juoksukengät Lazr Harmaa Tasapaino Uusi Tuore Urheilun Vaahto Miesten Vaahto Juoksukengät Uusi harmaa Urheilun Tasapaino Harmaa Lazr Tuore Miesten Huomautukset

Tyhjäntoimittaja Kenkä Mokkasiinit Hyvät Luistaa Pu Mokkasiini Nahka Mukavasti Clode® Tasainen Rento Ruskea Muoti Naisten 06wgH7qq

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin