Korkokenkiä Materiaali Kiinteät Pehmeä Ympäri Suljetun Naisten korkeat Nilkka Agoolar Boots Ruskea Toe xAnqIOZ Korkokenkiä Materiaali Kiinteät Pehmeä Ympäri Suljetun Naisten korkeat Nilkka Agoolar Boots Ruskea Toe xAnqIOZ Korkokenkiä Materiaali Kiinteät Pehmeä Ympäri Suljetun Naisten korkeat Nilkka Agoolar Boots Ruskea Toe xAnqIOZ Korkokenkiä Materiaali Kiinteät Pehmeä Ympäri Suljetun Naisten korkeat Nilkka Agoolar Boots Ruskea Toe xAnqIOZ Korkokenkiä Materiaali Kiinteät Pehmeä Ympäri Suljetun Naisten korkeat Nilkka Agoolar Boots Ruskea Toe xAnqIOZ Korkokenkiä Materiaali Kiinteät Pehmeä Ympäri Suljetun Naisten korkeat Nilkka Agoolar Boots Ruskea Toe xAnqIOZ

Korkokenkiä Materiaali Kiinteät Pehmeä Ympäri Suljetun Naisten korkeat Nilkka Agoolar Boots Ruskea Toe xAnqIOZ

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Uutuuden Syksyllä Pyöreä up Uk6 Rtry Paksu Naisten Talvimukavuuspaketti Niitti Mokka 5 Kärki Kantapää Tohvelin Nilkka Pitsi Kenkiä Eu39 Saappaat Saapikkaat 5 Muoti Us8 Cn40 P1XtnqXr
Talvi Kevät Eu33 Rtry Uk1 Naisten Uutuus Pukeutua Ja Alustan Mukavuus Ura Kiiltonahkaa Häät Saappaat Us2 Illalla Pikkulapsia Syksy Rento Puolue Toimisto Keinonahka AqHIrEcnwH
Naisten Suljetun Korkokenkiä Boots Agoolar korkeat Nilkka Pehmeä Toe Kiinteät Ruskea Ympäri Materiaali Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Ruskea Agoolar Pehmeä Materiaali Boots Naisten Korkokenkiä Toe Ympäri Kiinteät Suljetun Nilkka korkeat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

korkeat Korkokenkiä Naisten Nilkka Pehmeä Materiaali Kiinteät Ruskea Boots Agoolar Toe Ympäri Suljetun Ruskea Korkokenkiä Nilkka Agoolar Pehmeä Boots Ympäri Toe Kiinteät Materiaali Naisten Suljetun korkeat Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

5 Ura Lapset Rento Kiiltonahkaa Alustan Us3 Syksy Häät Uk2 Naisten 5big Illalla Toimisto Mukavuus Ja Eu35 Puolue Pukeutua Talvi Keinonahka Saappaat Kevät Uutuus Rtry wZg8qHOXX Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Pehmeä Kiinteät Naisten Materiaali korkeat Korkokenkiä Suljetun Nilkka Agoolar Toe Ympäri Boots Ruskea Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Ympäri Korkokenkiä Ruskea Naisten korkeat Agoolar Materiaali Boots Kiinteät Toe Pehmeä Suljetun Nilkka Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Pehmeä Agoolar Toe Materiaali Suljetun Nilkka Kiinteät Boots Korkokenkiä Ruskea korkeat Ympäri Naisten Materiaali Ruskea Pehmeä Boots korkeat Suljetun Nilkka Korkokenkiä Naisten Agoolar Kiinteät Toe Ympäri Huomautukset

Häät Saappaat Uk2 Alustan Rento Naisten Kiiltonahkaa Illalla Eu34 5 Ja Syksy Kevät Us4 4 Cn33 2 Rtry Uutuus Mukavuus Toimisto Ura Puolue 5 Pukeutua Talvi Keinonahka Bwvq55FX

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin