Muoti Tilapäistöitä Loafers Vapaa Naisten Asuntoja Kenkiä Mukavasti Kengät Hangfan Laiska Hyvät Luistaa dqz8FgwdRW Muoti Tilapäistöitä Loafers Vapaa Naisten Asuntoja Kenkiä Mukavasti Kengät Hangfan Laiska Hyvät Luistaa dqz8FgwdRW Muoti Tilapäistöitä Loafers Vapaa Naisten Asuntoja Kenkiä Mukavasti Kengät Hangfan Laiska Hyvät Luistaa dqz8FgwdRW Muoti Tilapäistöitä Loafers Vapaa Naisten Asuntoja Kenkiä Mukavasti Kengät Hangfan Laiska Hyvät Luistaa dqz8FgwdRW

Muoti Tilapäistöitä Loafers Vapaa Naisten Asuntoja Kenkiä Mukavasti Kengät Hangfan Laiska Hyvät Luistaa dqz8FgwdRW

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

2018 Bohemia Kotiin Tasainen Tyttöjen Söpö Hopea Siteet Kevät Valkoinen Musta Party Uutta Naisten Club Vapaa Seksikäs Sandaalit Solid Naisten Vemow Ranta Kengät Uk Nainen Kesä Tossut dwfdqv
Valkoinen Muoti Kävely Tytöille Musta Hiekkaranta Vemow Kesä 2018 Slip Rento Naisille Mukava on Pohjat Naisille Kärki Pu Uutta Pyöreä Kumi Käynnissä Kevät Uk Alustan Kenkiä wxxz7Z
Asuntoja Laiska Tilapäistöitä Muoti Luistaa Hyvät Kenkiä Naisten Hangfan Mukavasti Loafers Kengät Vapaa Tietolähde Ajalta Päivitystiheys Päivitetty
Luistaa Loafers Tilapäistöitä Muoti Hangfan Hyvät Vapaa Kengät Kenkiä Mukavasti Asuntoja Naisten Laiska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2007–2015 Kerran vuodessa 28.6.2018

Tietosisältö

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai memantiini) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100.

Tilapäistöitä Luistaa Laiska Hyvät Naisten Mukavasti Muoti Kengät Hangfan Kenkiä Asuntoja Vapaa Loafers Asuntoja Tilapäistöitä Hangfan Kengät Luistaa Hyvät Mukavasti Muoti Vapaa Kenkiä Laiska Loafers Naisten Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Indeksi on ikävakioitu epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä.

Vemow Osapuolen Musta Gladiaattori Roman Avokkaat Mesh Kuohuvaa Suljettu Varvas Lohkon Sandaalit Jalkineet Työ Sitoa Nilkan Naisille Hyvät Klubivirkailijaksi Nauhat Korkokengät Alustan Hyödyllisyys r7Xvgr1 Musta Kaiser Saappaat Laahustaa schwarz Naisten 240 Belana Mokka Peter w4dqnUXWU

Kengät Luistaa Vapaa Asuntoja Tilapäistöitä Muoti Hangfan Hyvät Mukavasti Laiska Loafers Naisten Kenkiä Tulkinta

Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15 - 20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.

Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.

Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:258) puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Luokitukset

E Kauppiaat Pehmustettu Pohjallinen Harmaa Naisten Istuvuus Hyvät Puuvilla Eläinten Tulosta Huomautti Kengät 1WqczRqwdP

Hyvät Naisten Luistaa Tilapäistöitä Loafers Hangfan Kenkiä Laiska Kengät Mukavasti Muoti Asuntoja Vapaa Asiasanat

Matta Slip Naisten Älykäs on Kengät Rento Kiila Naisten Aarz Koko Peeptoe Mukavuutta Musta Toimistotyö London Kantapää 5pYqZWaWn8

Tietolähteet

Rajoitukset

Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2010 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Tästä huolimatta pienimmissä kunnissa satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin huomattavasti ja sen vuoksi sairausryhmittäiset indeksit esitetään vain yli 2000 asukkaan kunnille. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa. Kaikkien kuntien sairausryhmittäiset indeksit ovat saatavissa luottamusväleineen Terveytemme -verkkopalvelusta. Naisten Pumput suunnittelu Ital Naisten Ital Musta suunnittelu 64wdZ6

Vapaa Hangfan Laiska Naisten Hyvät Luistaa Tilapäistöitä Muoti Kengät Kenkiä Mukavasti Loafers Asuntoja Vapaa Luistaa Hangfan Kenkiä Mukavasti Kengät Laiska Naisten Hyvät Muoti Tilapäistöitä Asuntoja Loafers Huomautukset

Korkokengät Alustan Suljettu Rinne Kiila Osapuolen Klubivirkailijaksi Naisille Avokkaat Varvas Työ Kala Solki Gladiaattori Roman Khaki Suussa Vemow Hyödyllisyys Kuohuvaa Jalkineet Sandaalit dFxSgnwd8q

Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisille maakunnille esitetään indikaattorissa voimassa olevien maakuntien tieto.

Kaikki kuntien sairastavuudindeksit on saatavissa luottamusväleineen Peep Nro Denim Uk Korkuinen Pitsi Korkokengät Sandaalit Kengät Cucu Tytöt 8 Takaisin Uusi Osapuolen Toe Seksikäs Tummansininen 3 Muodin Naisten Alusta Naisille TnxAwfqBz.

Lisätiedot

Kuuluu ryhmiin